Η τεχνική της διόρθωσης..

Διόρθωση δεν σημαίνει τιμωρία! Συχνά τιμωρούμε το σκύλο μας για τη συμπεριφορά του, χωρίς να υπολογίζουμε το βαθμό γνώσης  του και ανταπόκρισης σε αυτό που του ζητάμε να κάνει ή να μην κάνει.

Σαν αρχή , ο ιδιοκτήτης πρέπει να παραδεχτεί ότι υπάρχει πρόβλημα. Ακόλουθα, ο ειδικός συμπεριφοράς, θα πρέπει να αναλύσει τις αντιδράσεις του σκύλου, να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να συστήσει τις κατάλληλες λύσεις. Οφείλει να εκπονήσει ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα διόρθωσης με βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους. Το πρόγραμμα τελειώνει όταν έχει επιτευχθεί ο αρχικός στόχος και το ζευγάρι σκύλος-ιδιοκτήτης μπορούν να συνεχίσουν αρμονικά τη συμβίωσή τους.

Comments are Closed